Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LEVESBETÉT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Kazinczy utca 37-41, adószám: 14707872-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-916129. Elérhetőségek: +36 20 213 5999, koleves@gmail.com, a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://rendeles.koleves.com oldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató online étel és ital rendelési felületének használatára vonatkozik. A Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt kérjük alaposan tanulmányozza át.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A Weboldalon a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

1.2. A Felhasználó a Szolgáltató weboldalán ételt és italt rendelhet elvitelre. Szolgáltató kereskedői tevékenységet folytat: a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza, valamint elkészíti azokat.

1.3. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató aktuális kínálata miatt változhat.

1.4. A Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és a rendelés elkészítésére és átvételére vonatkozóan jön létre.

1.5. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

1.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az aktuális kínálatot a nyitvatartásától függően átmenetileg felfüggessze, vagy véglegesen törölje.

1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen rendel,  és/vagy sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon alkoholtartalmú terméket kizárólag 18. életévüket betöltött személyek rendelhetnek.

 

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés regisztráció nélkül és regisztrált felhasználók számára is lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

  • teljes név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • jelszó (Regisztrált felhasználók esetén)

A felhasználók a regisztráció során kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

 

3. Megrendelés

3.1. A megrendelést a Szolgáltató a weboldalán keresztül fogadja, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot kitöltötte. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megjelenő online étlapon,a Felhasználó által kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Fizetés” gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan elkezdi elkészíteni a megrendelést.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit és az átvétel időpontját.

3.4. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése kizárólag bankkártyával lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a Felhasználó a “Fizetés” gomb megnyomásával elindítja. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

5. Elállás

5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg a Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a “Fizetés” gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés átvétele a Felhasználó által nem mondható le.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

5.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget ha a Felhasználó hibájából adódóan, későn kerül átvételre a megrendelés, és emiatt a megrendelt termékekkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel.

 

6. Panaszkezelés

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postacím: 1075 Budapest Kazinczy utca 41.
E-mail cím: koleves@gmail.com
Telefonszám: +36 20-213-5999

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat.

 

7. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

8. Kuponok felhasználása

8.1. A kuponos kedvezmény az online bankkártyás fizetési mód igénybevétele esetén érvényesíthető. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

Budapest, 2020. március 24.